Khách hàng của chúng tôi

KHÁCH HÀNG, GIẢI THƯỞNG

1. Khách hàng:

Với bề dầy 09 năm kinh nghiệm với khách, chúng tôi tự hào là đơn vị dịch thuật và đã dịch nhiều tài liệu cho các tổ chức uy tín yêu cầu chất lượng cao như:

 -  ĐẠI HỌC KỸ THUẬT Y TẾ HAI DƯƠNG: Dịch toàn bộ giáo trình về y tá điều dưỡng khoảng 2000 trang.

-  HỌC VIỆN CẢNH SÁT NHÂN DÂN :Dịch Cuốn Criminology-Tim New burn 2003 về tội phạm học tác giả Tim Newburn khoảng 500 trang.

-   HỌC VIỆN TÀI CHÍNH :Dịch giáo trình kinh tế, tài chính, triết học khoảng 5000 trang v….v

     Bên cạnh đó là hàng loạt các khách hàng như :Ngân hàng thương mại cổ phần Liên Việt, Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam, Trung tâm nghiên cứu thăm dò và  khai thác dầu khí.v…v.

2.Giải thưởng:

    Năm 2013 bên cạnh các thương hiêu lớn như  Bảo sơn. Chúng tôi vinh dự được lọt top 10 thương hiệu, nhãn hiệu nổi tiếng việt năm 2013 do tạp chí sở hữu trí tuệ và sáng tạo Việt Nam trao tặng.