Khách hàng

Khách hàng nói về ulytan

"Tôi là Nguyễn Thị Lan Anh. Tôi thường xuyên sử dụng dịch vụ của Ulytan, tài liệu của chúng tôi khi mà giao cho một công ty dịch thuật thi chúng tôi đòi hỏi độ chính xác rất là cao, ban đầu khi giao tài liệu cho ulytan tôi cũng rất là lo lắng nhưng sau một thời gian làm việc với ulytan thì tôi cũng rất là yên tâm

Chị Nguyễn Thị Lan Anh Biên dịch viên tại BAN QUẢN LÝ TRUNG ƯƠNG CÁC DỰ ÁN THỦY LỢI

Tôi tên là Trần Thị Ngọc anh, Tôi đến từ một công ty xây dựng.Công ty chúng tôi có khá nhiều tài liệu chuyên ngành và rất khó liên quan đến xây dựng, Qua giới thiệu của một số bạn bè thì chúng tôi đã tim hiểu và biết đến dịch vụ dịch thuật của công ty ulytan và khi sử dụng dịch vụ dịch thuật của công ty ulytan, tôi cũng rất hài lòng với dịch vụ dịch thuật của công ty này.

Chị Trần Thị Ngọc Biên dịch viên của Công ty Cô phần Kỹ thuật Nền móng và Công trình ngầm FECON